Стълба дървена домакинска
 31020010 

Достъпна в следните размери: 1.00м , 1.25м ,

1.50м , 1.75м , 2.00м , 2,25м , 2,50м

код: 31020010